1. a részt venni kívánó csapat sportolói, vezetői és kísérői alávetik magukat a nemzetközi utánpótlás labdarúgó torna előtti akkreditációnak. A csapat minden tagjának, vezetőjének és kísérőjének hozzá kell járulnia, hogy adatait az akkreditációkor - a verseny tisztaságának megóvása érdekében - fényképes igazolványa, vagy útlevele alapján, amely tartalmazza a születési idejét, hogy azt ellenőrizhessük.

 

2. a csapat vezetője az akkreditációkor aláírja azt a nyilatkozatot, hogy az Hódmezővásárhelyi Nemzetközi Utánpótlás Labdarúgó Torna-n

minden, a csapathoz tartozó sportoló, vezető és kísérő a saját felelősségére, illetve az érte felelősséggel tartozó személy felelősségére vesz részt. Az akkreditációkor ezen nyilatkozat aláírásával a sportolót a tornára elhozó egyesület, iskola, stb. a sportoló gyermekekért felelősséggel tartozó személy, illetve a sportoló elismeri, hogy saját felelősségére vesz részt a tornán és a tornára való utazáson, illetve saját maga, vagy az érte felelősséggel tartozó személy vállalja balesetének, bárminemű sérülésének, esetleges halálának a következményeit.

 

3.  a csapat minden tagja és kísérői nevében a csapat vezetője az Hódmezővásárhelyi Nemzetközi Utánpótlás Labdarúgó Torna-ra történő akkreditációkor aláírásával megerősíti, hogy, az Hódmezővásárhelyi Nemzetközi Utánpótlás Labdarúgó Torna mérkőzésein bekövetkezett sérülésekért, illetve bárminemű, a Hódmezővásárhelyi Nemzetközi Utánpótlás Labdarúgó Torna eseményei során emberben és tárgyakban bekövetkezett kárért az Hódmezővásárhelyi Nemzetközi Utánpótlás Labdarúgó Torna szervezőbizottsága nem felelős. A teljes mértékű felelősséget a csapat vezetője vállalja, illetve egyénenként a csapat tagjai, vezetői és kísérői saját maguk felelnek egészségükért, értékeikért, saját magukért. A csapat vezetője elismeri továbbá, hogy a torna időtartama alatt, vagy a tornára történő utazáskor, vagy elutazáskor bekövetkező semminemű balesetért, káreseményért, vagyoni – vagy egyéb kárért szintén nem vállal felelősséget az Hódmezővásárhelyi Nemzetközi Utánpótlás Labdarúgó Torna rendezősége.

 

 4. a csapat vezetője a megérkezést követően az akkreditációkor aláírja azt a nyilatkozatot, hogy baleset – és felelősségbiztosítással rendelkezik minden játékos, vezető, és kísérő, és a bizonyíthatóan a csapat játékosai vagy edzői, vagy kísérői által okozott kárért a csapat anyagi felelősséget vállal. (Pl. szállodai tárgyak megrongálása, vagy elvesztése, garázda magatartás miatti kárviselés, a csapatra bízott értékekben valló állagromlás, stb.)

 

A Hódmezővásárhelyi Nemzetközi Utánpótlás Labdarúgó Torna szabályainak és szellemiségének elfogadásáról

Az Hódmezővásárhelyi Nemzetközi Utánpótlás Labdarúgó Torna-n részt venni szándékozó csapatnak, és a csapat kísérőinek el kell fogadnia a Hódmezővásárhelyi Nemzetközi Utánpótlás Labdarúgó Torna szabályait. Az utánpótlás labdarúgó torna lebonyolítási rendjének-, a mérkőzések levezetésének szabályainak, és az esetleges vitás esetekben a döntőbíró határozatának elfogadását jelenti a Hódmezővásárhelyi Nemzetközi Utánpótlás Labdarúgó Torna-ra való regisztráció (bejelentkezés, részvételi szándék kifejezése) és a nevezési díj megfizetése. Az Hódmezővásárhelyi Nemzetközi Utánpótlás Labdarúgó Torna-n részt venni kívánó minden csapatnak, csapatvezetőnek és kísérőnek a mérkőzések folyamán és az esemény egész ideje alatt a Fair Play szellemében kell viselkednie. A Hódmezővásárhelyi Nemzetközi Utánpótlás Labdarúgó Torna-n résztvevő csapatoktól elvárt és alapvető fontosságú a tolerancia, és a többi csapat iránti tisztelet, valamint a becsületes versenyzés. Amelyik csapat a szervezőbizottság véleménye szerint – többszöri kérésre, és felszólításra sem tartja be az emberi viselkedés alapvető normáit, és a labdarúgó torna zavartalan lebonyolítását viselkedésével több ízben gátolja (pl. rasszista módon viselkedik, alapvető emberi méltóságában sért meg másokat, nem ismeri el a Fair Play szellemiségét, erőszakos, agresszív, garázda magatartást tanúsít) a torna főszervezőjének határozata alapján kizárható az Hódmezővásárhelyi Nemzetközi Utánpótlás Labdarúgó Torna mérkőzéseiről. Az Hódmezővásárhelyi Nemzetközi Utánpótlás Labdarúgó Torna szervezőbizottsága az ezzel a csapattal fennálló mindennemű szerződését azonnali hatállyal egyoldalúan felmondja, és ellene jogi lépéseket tesz.